Thẻ: tính năng

  • Cách để tắt tính năng sửa lỗi chính tả, gợi ý từ trên iOS

    Cách để tắt tính năng sửa lỗi chính tả, gợi ý từ trên iOS

    Tự động sửa lỗi chính tả, gợi ý hay tiên đoán từ là một tính năng khá tiện lợi cho người dùng. Tuy nhiên không phải lúc nào tính năng này cũng giúp ích cho người dùng cả. Nhất là đối với ngôn ngữ tiếng Việt, kiểu viết tắt và kiểu ngôn ngữ teen như hiện nay, khiến cho tính năng này trở […]