Thẻ: thủ thuật

  • Cách sửa lỗi khi iPhone bị treo máy, ứng dụng bị đơ

    Cách sửa lỗi khi iPhone bị treo máy, ứng dụng bị đơ

    Bạn có thể gặp các trường hợp như treo máy, đơ đứng máy, không thể thao tác bất cứ gì và nhất là khi máy iPhone của bạn đã Jailbreak.  Mặc dù IOS của Apple được đánh giá là hệ điều hành có tính ổn định và tương thích nhanh. Nhưng trong nhiều trường hợp nó […]