Thẻ: phần trăm pin

  • Hướng dẫn cách chỉnh hiện phần trăm pin cho iPhone iPad

    Hướng dẫn cách chỉnh hiện phần trăm pin cho iPhone iPad

    Làm thế nào để chỉnh hiện phần trăm pin cho iPhone iPad. Khi mua iPhone, tùy chỉnh hiện phần trăm pin sẽ không được mở lên, chúng ta chỉ thấy biểu tượng pin và trạng thái của pin ở trên góc màn hình. Điều này sẽ khiến cho chúng ta khó có thể biết được lượng pin còn lại là bao […]