Tag: bệnh về thần kinh

Bệnh căng thẳng – căn bệnh có lợi và hại trong công việc.

Bệnh căng thẳng là một trong những căn bệnh thần kinh đang ngày càng phát triển và đang gây ra những tâm lý bất ổn hiện nay đối với cuộc