Tag: bán iPhone chất lượng

Cùng so sánh cấu hình của iPhone 7 và Samsung Galaxy Note 6

iPhone 7 và Samsung Galaxy Note 6 luôn nhận được sự chú ý của khách hàng. Tuy nhiên, đâu mới là sản phẩm có cấu hình ấn tượng hơn thì

Những nâng cấp được mong chờ trên iPhone 6S

Những nâng cấp được mong chờ trên iPhone 6S

Sau đây là những nâng cấp được mong chờ nhất trên iPhone 6S mà các thế hệ trước chưa có bởi vì đây cũng là những tính năng vô cùng