Tin vắn chứng khoán ngày 23/5

Những thông tin đáng chú ý ngày 23/5/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Ngày 21/5/2012, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 526/2012/TB -SGDHCM về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu với số lượng đăng ký niêm yết là 16.000.000 cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ 160 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số nhà 463/1, đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 16A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
* Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã HAP-HSX) dự kiến phát hành 3.642.113 cổ phiếu nhằm Thanh toán cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15% (10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 4/6/2012. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 6/6/2012.
* Từ ngày 14/3/2012 – 14/5/2012, ông Cao Tấn Khương – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia (mã LGC-HSX) đăng ký bán 137.190 cổ phiếu, đã bán 37.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không án hết là do giá không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu nắm giữ còn 100.190 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.
* Từ ngày 24/5/2012 – 24/7/2012, ông Cao Tấn Khương – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia (mã LGC-HSX) đăng ký bán hết 100.190 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.
* Từ ngày 6/4/2012 – 18/5/2012, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HSX) đăng ký mua 1.200.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 80.130 cổ phiếu, đã bán 115.660 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do biến động giá trên thị trường làm nhà đầu tư thay đổi kế hoạch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.845.76 cổ phiếu, chiếm 5,34% vốn điều lệ, nhằm mua và bán cổ phiếu.
* Từ ngày 24/5/2012 – 24/6/2012, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 5.845.76 cổ phiếu, chiếm 5,34% vốn điều lệ, nhằm mua và bán cổ phiếu.
* Từ ngày 24/5/2012 – 24/6/2012, ông Peng Shih Ting – Phó giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA (mã TCR-HSX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 35.308 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn điều lệ.
* Từ ngày 5/4/2012 – 17/4/2012, Tập đoàn Công Nghệ cao su Việt Nam, cổ đông lớn đồng thời là cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (mã BRC-HSX) đăng ký mua 1.270.000 cổ phiếu, đã mua 478.240 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do thị trường biến động ngoài mức giá mục tiêu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.270.240 cổ phiếu, chiếm 15,4% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.
* Từ ngày 19/3/2012 – 19/5/2012, ông Cho Yong Hwan – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE-HSX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do giá cổ phiếu chưa phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 40.000 cổ phiếu, nhằm điều chỉnh vốn đầu tư.
* Từ ngày 14/3/2012 – 14/5/2012, Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – VietnamETF, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HSX) đăng ký bán 15.334.250 cổ phiếu; đăng ký mua 15.750.000 cổ phiếu, đã bán 2.703.440 cổ phiếu; đã mua 1.491.940 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 14.122.750 cổ phiếu, chiếm 4.44% vốn điều lệ.
* Ngày 17/5/2012, May Bank Kim Eng Securities Pte., Ltd, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Beton 6 (mã BT6-HSX) đã mua 2.581.395 cổ phiếu, chiếm 7,82% vốn điều lệ.
* Ngày 17/5/2012, AmFraser Securities Pte., Ltd, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Beton 6 (mã BT6-HSX) đã bán hết 2.581.395 cổ phiếu, chiếm 7,82% vốn điều lệ.
* Ngày 16/5/2012, Wareham Group Ltd, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HSX) đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.686.803 cổ phiếu, chiếm 5,10% vốn điều lệ.
* Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HSX) công bố ông Hoàng Phong Giao thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm và bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Quang giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị công ty, kể từ ngày 17/5/2012.
* Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại (mã VNL-HSX) thông báo bà Trần Thị Bình – Kế toán trưởng là người được ủy quyền công bố thông tin thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Trâm, từ ngày 1/6/2012.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (mã NGC-HNX) giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường từ ngày 15/5/2012 đến 21/5/2012.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (mã DST-HNX) giải trình việc cổ phiếu giảm sàn nhiều phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 14/5/2012 đến 18/5/2012.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Hà (mã HHG-HNX) giải trình việc cổ phiếu giảm sàn nhiều phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 14/5/2012 đến 18/5/2012.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (mã VTV-HNX) giải trình lý do cổ phiếu giảm sàn nhiều phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường từ ngày 14/5/2012 đến 18/5/2012.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (mã THV-HNX) được niêm yết bổ sung 2.749.995 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2010 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 276-2011/THV/NQ-ĐHĐCĐ.
* Từ ngày 21/5/212 – 20/7/212, ông Lê Văn Tuấn – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long (mã SEL-HNX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.
* Từ ngày 21/5/212 – 20/7/212, ôn g Ứng Vũ Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long (mã SEL-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.
* Từ ngày 18/5/212 – 10/7/212, ông Trần Mạnh Thắng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (mã HDA-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.
* Từ ngày 21/5/212 – 21/6/212, ông Phan Hải Triều – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.
* Từ ngày 18/5/212 – 31/5/212, Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC (mã PVV-HNX) đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 2.160.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
* Từ ngày 22/5/212 – 20/7/212, bà Kim Thu Trang, con bà Đỗ Thị Thủy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX) đăng ký bán 23.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân.
* Từ ngày 16/5/2012 – 14/6/2012, bà Phạm Thị Thu Hồng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm thay đổi tỷ lệ sở hữu.
* Từ ngày 15/5/2012 – 10/7/2012, Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, tổ chức có liên quan đến Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã SCR-HNX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
* Từ ngày 16/5/2012 – 13/7/2012, Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (mã ECI-HNX) đăng ký mua 52.800 cổ phiếu, nhằm đầu tư dài hạn.
* Từ ngày 15/5/2012 – 9/7/2012, ông Nguyễn Quang Huy – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư kinh doanh.
* Từ ngày 16/5/2012 – 15/8/2012, Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-HNX) đăng ký mua 279.800 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.
* Từ ngày 15/5/2012 – 13/7/2012, ông Nguyễn Xuân Thụy, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu. Phương thức giao dịch ngoài hệ thống.
* Từ ngày 15/5/2012 – 13/7/2012, bà Đàm Thị Ái Len – Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã KSD-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
* Từ ngày 15/5/2012 – 13/7/2012, ông Nguyễn Minh Thương, chồng bà Trần Thị Minh Lý – Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã KSD-HNX) đăng ký bán 9.000 cổ phiếu, đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
* Từ ngày 14/5/2012 – 9/7/2012, bà Nguyễn Thị Vân, con ông Nguyễn Văn Việt – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC-HNX) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, đăng ký mua 3.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.
* Từ ngày 14/5/2012 – 9/7/2012, ông Trần Thanh Nhàn – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC-HNX) đăng ký bán 9.500 cổ phiếu, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.
* Từ ngày 28/2/2012 – 27/4/2012, ông Nguyễn Đình Lục – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã mua 8.500 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do chưa mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 11.960 cổ phiếu, chiếm 0,5% vốn điều lệ.
* Từ ngày 9/3/2012 – 8/5/2012, ông Trần Bảo Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do chưa thực hiện được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 20.912 cổ phiếu, chiếm 0,87% vốn điều lệ.
* Từ ngày 14/3/2012 – 8/5/2012, Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vimeco (mã VMC-HNX) đăng ký bán 150.000 cổ phiếu, đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 718.000 cổ phiếu, chiếm 11,05% vốn điều lệ.
* Từ ngày 14/3/2012 – 8/5/2012, Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (mã XMC-HNX) đăng ký bán 250.000 cổ phiếu, đăng ký mua 250.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.011.000 cổ phiếu, chiếm 10,06% vốn điều lệ.
* Ngày 9/4/2012, ông Trần Mạnh Thắng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (mã KHL-HNX) đã bán 51.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 272.000 cổ phiếu, chiếm 4,86% vốn điều lệ.

73-84

* Từ ngày 14/3/2012 – 8/5/2012, Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HNX) đăng ký bán 150.000 cổ phiếu, đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 823.760 cổ phiếu, chiếm 10,47% vốn điều lệ.
* Từ ngày 19/4/2012 – 24/4/2012, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu, người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 (mã SJ1-HNX) đã mua 650.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 850.000 cổ phiếu, chiếm 24,29% vốn điều lệ.
* Từ ngày 12/3/2012 – 4/5/2012, ông Nguyễn Đình Thuận – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đã bán 182.100 cổ phiếu, đã mua 142.100 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do báo cáo giao dịch cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 160.000 cổ phiếu, chiếm 1,07% vốn điều lệ.
* Từ ngày 9/4/2012 – 9/5/2012, bà Đỗ Thị Kim Liên – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Nhân viên công bố thông tin Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) đã mua 189.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 387.988 cổ phiếu, chiếm 4,91% vốn điều lệ.
* Ngày 8/5/2012, ông Nguyễn Hữu Kiệm, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP-HNX) đã mua 222.200 cổ phiếu, chiếm 5,56% vốn điều lệ.
* Từ ngày 6/3/2012 – 4/5/2012, ông Ngô Quốc Thịnh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (mã L61-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 43.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do không đáp ứng được kỳ vọng cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 154.200 cổ phiếu, chiếm 2,2% vốn điều lệ.
* Từ ngày 9/3/2012 – 9/5/2012, ông Vũ Văn Bẩy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 60.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do giá cổ phiếu không phù hợp với nhu cầu giao dịch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 358.488 cổ phiếu, chiếm 1,75% vốn điều lệ.

theo vneconomy


Posted

in

by

Tags: