OceanBank dự kiến bán 15% cổ phần cho Hermes Capital

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011, kế hoạch năm 2012 và một số nội dung quan trọng khác.
Theo đó, Đại hội của OceanBank đã thông qua kết quả hoạt động năm 2011 với tổng tài sản đạt 62.639 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 643 tỷ đồng, vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng.
Cuối năm 2011, trong cơ cấu vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng của OceanBank, Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) năm 20%, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) năm 20%, công ty TNHH VNT nắm 20%, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà nắm 11,54% và cổ đông khác năm 28,46%.

71-82

Năm 2012, Đại hội đã thông qua tăng vốn điều lệ thêm 25%, từ 4.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 68.000 tỷ đồng (tăng 8,5% so với cuối 2011), tổng huy động vốn đạt 61.300 tỷ đồng (tăng 6,8%), lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng (tăng 15%), tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3%, chia cổ tức 10%.
Đồng thời, Ocean Bank công bố cổ đông chiến lược nước ngoài là Hermes Capital (Anh). Nếu đàm phán thành công, Hermes Capital sẽ tham gia góp 15% vốn tại OceanBank.
Được biết, Hermes Capital được xây dựng theo mô hình ngân hàng đầu tư. Quỹ hoạt động trong các lĩnh vực như tư vấn, đầu tư tài chính, ngân hàng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có trọng tâm tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

theo vneconomy