Đánh giá thành công về mặt tài chính

Tổng thu nhập là tổng số tiền bạn kiếm ra được trong một năm sau khi đã trừ đi các chi phí. Các khoản thu nhập bao gồm có: lương, lãi suất, lợi nhuận kinh doanh, cổ tức, … Các khoản chi phí ở đây là các loại hóa đơn, tiền thuê nhà, tiền sắm sửa, …

Tổng thu nhập là tổng số tiền bạn kiếm ra được trong một năm sau khi đã trừ đi các chi phí. Các khoản thu nhập bao gồm có: lương, lãi suất, lợi nhuận kinh doanh, cổ tức, … Các khoản chi phí ở đây là các loại hóa đơn, tiền thuê nhà, tiền sắm sửa, …
Bạn thắc mắc không hiểu thế nào thì được gọi là thành công về mặt tài chính. Dưới đây là những thước đo bạn có thể sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của mình.

danh-gia-thanh-cong-ve-mat-tai-chinh

Tổng tài sản
Tổng tài sản là tổng giá trị của tất cả những thứ bạn sở hữu bao gồm: nhà cửa, xe cộ, tiền gửi trong ngân hàng, bất động sản khác, … Con số này sẽ cho biết mức độ giàu có của bạn.
Tổng thu nhập
Tổng thu nhập là tổng số tiền bạn kiếm ra được trong một năm sau khi đã trừ đi các chi phí. Các khoản thu nhập bao gồm có: lương, lãi suất, lợi nhuận kinh doanh, cổ tức, … Các khoản chi phí ở đây là các loại hóa đơn, tiền thuê nhà, tiền sắm sửa, … Tổng thu nhập và tổng tài sản tất nhiên sẽ tỉ lệ thuận với mức độ thành công về mặt tài chính của bạn.
Lượng thời gian làm việc
Đây là số giờ làm việc trung bình một tuần của bạn để đảm bảo thu nhập và tài sản của mình. Thời gian này bao gồm: thời gian đi làm ăn lương, thời gian phải sử dụng để điều hành một doanh nghiệp, thời gian dành để giải quyết các vấn đề thuế má, … Nếu để có được cùng một lượng thu nhập nhưng bạn phải sử dụng ít thời gian hơn tức là bạn đã thành công hơn về mặt tài chính.
Mức độ rủi ro
Mức độ rủi ro ở đây là mức độ bạn có thể mất những khoản thu nhập hay tài sản của mình. Những người có độ rủi ro càng lớn thì mức độ thành công về mặt tài chính càng thấp.

Theo doanhnhan


Posted

in

by

Tags: